CLEAR THICK CORNER TPU P20

CLEAR THICK CORNER TPU HUAWEI P20